کمپین پرسپولیس

با جوایز نفیسی نظیر یک دستگاه خودروی پژو 206 برای یک نفر و مهمانانی همچون حمید استیلی، سپهر حیدری، ادموند بزیک و اسماعیل حلالی

در مورد این کمپین بیشتر بدانید

کمپین سی سی

با جوایزی نظیر 150 میلیون تومان پول نقد برای یک نفر و مهمانانی همچون سپند و کمند سلیمانی و خواهران منصوریان

در مورد این کمپین بیشتر بدانید

کمپین عابدزاده

با جوایزی نفیس نظیر صد میلیون تومان پول نقد برای یک نفر و حضور مهمانانی همچون احمد رضا عابدزاده، پرویز برومند و علی درخشان

در مورد این کمپین بیشتر بدانید