قوانین حضور اسپانسرها

ماده ۳. تعهدات طرف اول:

۱_۳طرف اول قرارداد متعهد گردید مسابقه‌ای را با حضور اینفلوئنسرها (افراد تأثیرگذار معروف) و افراد مطرح برگزار نماید که در این مسابقه به قید قرعه جوایزی به شرح زیر اهدا می‌شود: 110(صد و ده) میلیون تومان به یک نفر, پنج پکیج کامل زندگی به پنج نفر، پنج پلی‌استیشن به پنج نفر, پنج سکه به پنج نفر, بیست‌وپنج جایزه یک‌میلیون تومانی به بیست‌وپنج نفر. ۲_۳- طرف اول قرارداد متعهد گردید اگراینفلوئنسری به هر دلیلی نتوانند در کمپین (مسابقه )شرکت کند,فرد مناسب دیگری را به تشخیص خود جایگزین نماید.
۳_۳-طرف اول قرارداد می‌تواند نسبت به جایگزینی صفحه اینستاگرام جدید به‌جای صفحه مسابقه اقدام نماید.
۴_۳ طرف اول قرارداد در مورد افزایش دنبال کنندگان و یا باقی ماندن آنها پس از مسابقه درصفحه اینستاگرامی طرف دوم هیچگونه تضمینی نداده است و صرفا متعهد به وسیله و فراهم آوردن مسابقه با کیفیات مندرج در قرارداد میباشد.
۵_۳-با توجه به قراردادهای طرف اول با هنرمندان ویا اینفلوئنسرها, تعداد پست و استوری تبلیغی هنرمند و اینفلوئنسر شرکت کننده در مسابقه متفاوت و براساس توافق طرف اول و هنرمندان می‌باشد و از جهت تعداد و نحوه تکلیفی برای طرف اول متصور نمی باشد.
۶_۳-با توجه به‌احتمال حذف شدن پست‌های اینفلوئنسرها و هنرمندان و صفحه مسابقه توسط شرکت اینستاگرام, طرف اول متعهد می‌شود در صورت حذف شدن پست و یا صفحه مسابقه با صلاحدید خود نسبت به جایگزینی آن پست در صفحه جدید یا همان صفحه اقدام نماید و در صورت حذف شدن پست مسابقه در صفحات اینفلوئنسرها و هنرمندان, نسبت به انتشار پست در صفحات پربازدید اینستاگرام اقدام نماید.
۷_۳ -طرف اول ظرف سه ماه از تاریخ انعقاد قرارداد،حق فسخ دارد. اعلام فسخ ،از طریق ارسال پیامک به شماره تلفن همراه طرف دوم و یا هر وسیله دیگری صورت میپذیرد.چنانچه قرارداد توسط طرف اول فسخ گردید،مکلف است حداکثر ظرف ۳ روز کاری مبلغ دریافتی را عودت نماید.

ماده ۴) تعهدات طرف دوم:

۱_۴ طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود که مبلغ موردتوافق در این قرارداد را در تاریخ…………….. به‌طرف اول تسلیم نماید و در صورت تاخیر در پرداخت بیش از سه روز طرف اول حق فسخ قرارداد را داشته و مستحق مبلغی معادل نصف قرارداد به عنوان خسارت می باشد.
۲_۴ طرف دوم قرارداد متعهد می‌شود درطول مدت‌زمان برگزاری مسابقه صفحه خود را پابلیک (عمومی) نموده و به‌هیچ‌عنوان صفحه ذکرشده در قرارداد را به‌صورت پرایوت (خصوصی) نخواهد کرد, در غیر این صورت صفحه از مسابقه حذف خواهد شد و مبلغ قرارداد عودت داده نمی‌شود.
۳_۴. طرف دوم قرارداد به‌عنوان اسپانسر (حامی مالی) در این مسابقه حضور خواهد داشت. تاریخ شروع و پایان کمپین (مسابقه)با توجه به صلاحدید طرف اول قرارداد قابل‌تغییر است.
۴_۴ مسئولیت محتوای صفحه طرف دوم قرارداد که در این کمپین شرکت خواهد کرد بر عهده صاحب صفحه می‌باشد و طرف دوم با امضای این قرارداد اعلام می‌دارد که تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
۵_۴-درصورتی‌که طرف دوم قرارداد پستی برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران منتشر نماید, یا پستی را خلاف قوانین بوده از قسمت آرشیو به قسمت پست‌ها انتقال دهد و یا به طور کلی اقدامی خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران نماید طرف اول قرارداد صفحه را از مسابقه خارج خواهد کرد و مبلغ قرارداد عودت داده نمی‌شود.
۶_۴-چنانچه طرف دوم پس از انعقاد قرارداد به هر دلیلی تا 20 (بیست) روز پیش از شروع مسابقه انصراف دهد سی درصد (30%) از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان ضرر به‌طرف اول قرارداد تعلق خواهد گرفت و در صورت انصراف کمتر از 20 (بیست) روز مانده به شروع مسابقه باشد پنجاه‌درصد (50%) از مبلغ کل به‌عنوان ضرر به‌طرف اول قرارداد تعلق خواهد گرفت.
۷_۴-مبلغ دریافت شده از اسپانسر صرفاً برای قرار گرفتن پیج (صفحه اینستاگرام) اسپانسر در فالویینگ های (دنبال شونده‌ها) پیج مسابقه در مدت مسابقه می‌باشد و طراحی پوستر, ساخت ویدیو و … به‌صورت جداگانه و با توافقات مالی جداگانه صورت خواهد پذیرفت.
۸_۴ طرف دوم قرارداد حق برگزاری و یا تبلیغ مسابقه مشابه را برای مدت ۳ ماه از تاریخ این قرارداد از خود سلب نمود در صورت تخلف ازاین شرط مکلف به پرداخت وجه التزام معادل ۱۰ برابر مبلغ کل قرارداد است.وجه دریافت شده از طرف دوم قرارداد تنها برای قرار گرفتن صفحه ذکرشده در قسمت فالویینگ صفحه مسابقه برای یک کمپین می‌باشد.
۹_۴:چنانچه طرف دوم از انجام هر یک از تعهدات خود تخلف نماید علاوه بررفع ضرر مکلف به پرداخت ۱۰ برابر مبلغ کل قرارداد به طرف اول می باشد.

ماده ۵.سایر شروط:

1- دو طرف توافق نمودند اگر در حین مسابقه فیلترینگ صورت گرفت با توجه به تعهدی که به شرکت‌کنندگان جهت اهدای جوایز و هنرمندان و اینفلوئنسرها جهت تبلیغات داده‌شده است به تشخیص طرف اول کمپین را طبق روال معمول و یا از طریق شبکه های اجتماعی ایرانی به اتمام رسانده و هیچ‌گونه وجهی عودت داده نمی‌شود.
2- دو طرف متعهد می‌شوند اگر در حین مسابقه، قطعی اینترنت صورت گرفت با توجه به تعهدی که به شرکت‌کنندگان جهت اهدای جوایز و هنرمندان و اینفلوئنسرها جهت تبلیغات داده‌شده است, کمپین تا زمان وصل شدن دوباره اینترنت متوقف‌شده و بعد از وصل شدن اینترنت مسابقه ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ‌گونه وجهی عودت داده نمی‌شود.. (اگر قطعی اینترنت بیش از 90 روز به طول بیانجامد, مسابقه به پایان رسیده و قرعه‌کشی با تشخیص طرف اول در شبکه اجتماعی ایرانی مثل آپارات برگزار خواهد شد).

ماده ۶: عدم افشای اطلاعات:

کلیه مدارک و اطلاعات موضوع این قرارداد باید به‌صورت محرمانه و امانت نزد طرف دوم می‌باشد و طرف دوم تضمین کننده حفظ آن است و تعهد می نماید که از اطلاعات و اسناد و آماری که به اقتضاء این قرارداد یا به سبب آن در اختیار وی قرار گرفته و یا از آن مطلع میگردد در قبال هر گونه انتشار و خدشه دار شدن، مراقبت و نگهداری نماید. . طرف دوم قرارداد تضمین میکند از افشای هرگونه اطلاعات این قرارداد به هر طریق اعم از زبانی، دیداری، کتبی و اطلاعاتی اعم از مبلغ قرارداد، بندهای قرارداد، چگونگی انجام کار و اطلاعات صفحه اینستاگرام و هرگونه اطلاعات دیگری خودداری نمایند. طبق این بند طرف دوم قرارداد در صورت افشای موارد فوق، مکلف به پرداخت 10 برابر مبلغ کل قرارداد به‌طرف اول می‌باشد.

ماده ۷: مبلغ قرارداد:

مبلغ قرارداد برای اسپانسرینگ مسابقه27.000.000 (بیست‌وهفت میلیون) تومان وجه نقد می‌باشد که در تاریخ…………… توسط طرف دوم به‌طرف اول پرداخت می‌شود.
توضیحات:……………………………………………………………………………………………
تبصره: متن دستی درج‌شده در قسمت توضیحات مورد تائید طرفین قرارداد می‌باشد.

ماده ۸: حل اختلاف قرارداد:

کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به آقای میثم مرادی وکیل دادگستری به شماره پروانه۲۵۸۲۰ که وکیل شخصی طرف اول می باشد ارجاع میگردد که مطابق با قانون بصورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. شرط داوری حاضر، موافقتنامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است.
این قرارداد در هشت ماده و پنج صفحه در تاریخ ………………………. تنظیم و امضا گردید که دارای دو نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.